Εγκύκλιοι

Για το σχολικό έτος 2019-2020  για την διαδικασία εισαγωγής έχουμε τις εξής οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας:

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019 2020

Οι κηδεμόνες θα χρειαστεί να συμπληρώσουν 1) την Αίτηση Συμμετοχής υποψηφίου και  2) Δήλωση μονίμου κατοικίας υποψηφίου και να τα προσκομίσουν στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019:

1. αίτηση_εξετάσεων_2019-2020.pdf   ή  αίτηση_εξετάσεων_2019-2020.docx

2. ΥΠΕΥΘ_Δ_ΜΟΝ_ΚΑΤ.pdf ή  ΥΠΕΥΘ_Δηλ_ΜΟΝ_ΚΑΤ.doc

Οι κηδεμόνες που διαμένουν προσωρινά εκτός Λευκάδας, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση και την Δήλωση στο Σχολείο μας μέσω e-mail ή Fax. 

Σχετικό άρθρο βρίσκεται στο site στην καρτέλα: Ενημέρωση-> ενημέρωση κηδεμόνων: http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/1880.

 

Παλαιότερες Εγκύκλιοι:

Εγκύκλιος εγγραφής 2017-18