Μουσικά Σύνολα

Για το σχολικό έτος 2019-2020, λειτουργούν τα εξής Μουσικά Σύνολα:

 • Μπαντίνας, (σύνολο χάλκινων και ξύλινων πνευστών και κρουστών οργάνων), υπεύθυνος καθηγητής: Έκτορας Μερκούρης.
 • Χορωδίας, υπεύθυνες καθηγήτρες: Λουκία Γκόντζου και  Έλλη Καλουτσάκη.
 • Κιθαράτας, υπεύθυνη καθηγήτρια:  Μαρία Γιαννικοπούλου.
 • Εγχόρδων-Πνευστών Οργάνων, υπεύθυνοι:  Ελπίδα Κωνσταντινίδου και Ρουσλάν Τσόγιας-Ραζακόβ.
 • Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, υπεύθυνη καθηγήτρια:  Σταυριανή Τσιούγκου.
 • Κρουστών,  υπεύθυνη καθηγήτρια :  Άννα Καταγή.
 • Μαντολινάτας,  υπεύθυνοι καθηγητές: Λάμπρος Κατσούλης και Χάρης Οικονόμου.
 • Πνευστών, υπεύθυνος καθηγητής: Κώστας Μπίτος.
 • Λαϊκής Μουσικής,  υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Θεριανός.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις δύο τελευταίες ώρες του διδακτικού προγράμματος.

 

Για το σχολικό έτος 2018-2018, λειτουργούν τα εξής Μουσικά Σύνολα:

 • Μπαντίνας, (σύνολο χάλκινων και ξύλινων πνευστών και κρουστών οργάνων) με υπεύθυνο καθηγητή τον Έκτορα Μερκούρη.
 • Χορωδίας, με υπεύθυνο καθηγητή τον Κωνσταντίνο Γιαννακό.
 • Μαντολινάτας, με υπεύθυνο καθηγητή τον Λάμπρο Κατσούλη.
 • Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Σταυριανή Τσιούγκου.
 • Κρουστών, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Άννα Καταγή.
 • Εγχόρδων-Πνευστών Οργάνων, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Ελπίδα Κωνσταντινίδου.
 • Πνευστών, με υπεύθυνο καθηγητή τον Κωνσταντίνο Μπίτο.
 • Αυτοσχεδιασμού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Γκόλφω Τρανουλίδη.
 • Κιθαράτας, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Μαρία Γιαννικοπούλου.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις δύο τελευταίες ώρες του διδακτικού προγράμματος.