Πρόγραμμα Σπουδών

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Μουσικού Λυκείου

για το Γυμνάσιο κάντε κλικ εδώ

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  – ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά (2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσικές Επιστήμες (3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Ερευνητική Εργασία (project) (4) 1
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 1
Καλλιτεχνική Παιδεία 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 29 ΩΡΕΣ
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
1. Αρμονία 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (5) 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
4. Ιστορία της Μουσικής 1
5. Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
7. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6 :1 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΩΡΕΣ
1. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων 1
2. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας 1
3. Στοιχεία Αντίστιξης 1
4. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική 1
5. Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ 1
6. Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας Ι 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 42 ΩΡΕΣ

 

 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Φιλοσοφία 1
Θρησκευτικά 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά (2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσικές Επιστήμες (3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των  Η/Υ 1
Ερευνητική Εργασία (project) (4) 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 26
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (5 ΩΡΕΣ)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη 2
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (5 ΩΡΕΣ)
Φυσική 3
Μαθηματικά 2
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αρμονία 2
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (5) 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Μορφολογία 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 11 ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 42 ΩΡΕΣ

 

IV. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ως εξής:

Στη Γ΄ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Β. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2) Θετικών Σπουδών, 3) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και παρακολουθούν τα μαθήματα της ομάδας τους διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Γ. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών [δύο (2) ωρών έκαστο] τα οποία επιλέγουν μεταξύ των δεκαπέντε (15) προσφερομένων μαθημάτων.
Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων: «Αρμονία», «Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», δύνανται να παρακολουθήσουν ένα ειδικό μάθημα από τα παραπάνω ως τρίτο μάθημα επιλογής, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής και θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

Δ. Οι μαθητές παρακολουθούν έξι (6) μαθήματα μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας δέκα (10) διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικών Μουσικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
Βιολογία 2
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
Θρησκευτικά 1
ΞένηΓλώσσα(Αγγλικά ήΓαλλικάήΓερμανικά) 1
ΦυσικήΑγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (15 ΩΡΕΣ)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία 2
Κοινωνιολογία 2
2η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (15ΩΡΕΣ)
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
3η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (15ΩΡΕΣ)
Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3
Ιστορία 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 2
Κοινωνιολογία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΩΡΕΣ (2+2)
1. Ιστορία Τέχνης 2
2. Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
3. Ελεύθερο Σχέδιο
4. Γραμμικό Σχέδιο
5. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)
6. Αρμονία (Ειδικό)
7. Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
8. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
9. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (1)
10. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων (1)
11. Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ
12. Ατομικό Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο-Ταμπουράς ή άλλο) (2)
13. Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας
14. Επεξεργασία Χορικού (Choral)
15. Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4
Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αρμονία 2
Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (3) 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 42 ΩΡΕΣ

1. Τα μαθήματα επιλογής, «Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας» και «Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων», επιλέγονται από μαθητές οι οποίοι δεν τα επέλεξαν σε προηγούμενη τάξη του Μουσικού Λυκείου.

2. Ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου δύναται να προσφέρεται το ατομικό όργανο επιλογής για δύο επιπλέον ώρες ή η μία για ατομικό όργανο επιλογής και το ατομικό όργανο αναφοράς Πιάνο ή Ταμπουράς (ή άλλο τοπικό όργανο αναφοράς ελληνικής παραδοσιακής μουσικής).

3. Η «Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει τη Γραφή καθ’ υπαγόρευση − Μουσική Ανάγνωση και Αρμονία στο πιάνο.

 

 

Πρόγραμμα σπουδων για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου

 

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
 

ΑρχαίαΕλληνικήΓλώσσακαιΓραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
 

 

Φυσικές Επιστήμες

Μαθηματικά Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 1
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 1
Θρησκευτικά 1 1 1
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά / Γερμανικά 2 2 2
Πληροφορική 1 1 1
Φυσική Αγωγή – Ελληνικοί Χοροί (*1) 21 21 1
Αισθητική Αγωγή Θέατρο 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Ιστορία Τέχνης 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 29 29 28
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη 2 2
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία 3
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη 2 2 2
Ιστορία Μουσικής 1 1
Κριτική Μουσική Ακρόαση 1
Χορωδία (*2) 2 2 2
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) (*2) 2 2 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:
Πιάνο 1 1 1
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1 1 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής 2 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13 13 14
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 42 42 42