Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ
1 Τσιούγκου Σταυριανή ΠΕ79.01 α1
2 Νικολοπούλου άρτεμις ΠΕ79.01 α1
3 Γκόντζου Λουκία ΠΕ79.01 α2
4 Γκόντζου Λουκία ΠΕ79.01 α2
5 Καούρα Γεωργία ΠΕ02 β1
6 Καούρα Γεωργία ΠΕ02 β1
7 Κακιούση Αντωνία ΠΕ02 β2
8 Κοίλια Μαριανθη ΠΕ79.01 β2
9 Μπίζου Σίσσυ ΠΕ02 γ1
10 Κεραμίδης Παντελής ΠΕ79.01 γ1
11 Κορκού Αναστασία ΠΕ02 γ2
12 Σγουρόπουλος Ανδρέας ΠΕ79.01 γ2
13 Αραβανής Σπυρίδων ΠΕ03 Α1
14 Χατζόπουλος καλλίδωρος ΠΕ79.01 Α1
15 Κατοίκου Μαίρη ΠΕ85 Α2
16 Κατοίκου Μαίρη ΠΕ85 Α2
17 Χαλκή Αυγή ΠΕ02 Β1
18 Σκαρπέτα Ουρανία ΠΕ79.01 Β1
19 Γιαννικοπούλου Μαρία ΠΕ79.01 Β2
20 Γιαννικοπούλου Μαρία ΠΕ79.01 Β2
21 Φούρου Αγγελική ΠΕ03 Γ1
22 Μπακόλα Ιφιγένεια ΠΕ79.01 Γ1
23 Ζαφειριάδης Διαμαντής ΠΕ80 Γ2
24 Ζαφειριάδης Διαμαντής ΠΕ80 Γ2
         
  Ο 1ος αναγραφόμενος σε κάθε τμήμα  είναι ο παιδαγωγικά υπεύθυνος,
  ενώ ο 2ος είναι υπεύθυνος φοίτησης (απουσίες).