Ενημέρωση Φοίτησης

Ενημέρωση Φοίτησης:  Σχολικό έτος 2019-2020

Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, όλοι οι καθηγητές θα βρίσκονται στο σχολείο από 9.00 έως 13.05 για την διευκόλυνση της ενημέρωσης των κηδεμόνων. (Στην άνω-δεξιά πλευρά της μπάρας προβολής του εγγράφου, υπάρχουν επιλογές εκτύπωσης και αποθήκευσης).

Ώρες μαθημάτων               Διάλειμμα
1η ώρα: 08.15-09.00          5′
2η ώρα: 09.05-09.50          10′
3η ώρα: 10.00-10.45          10′
4η ώρα: 10.55-11.35          5′
5η ώρα: 11.40-12.20          5′
6η ώρα: 12.25-13.05          5′
7η ώρα: 13.10-13.45          5′
8η ώρα: 13.50-14.20          –
9η ώρα: 14.20-14.55         Λήξη

 

Λευκάδα 4 Νοεμβρίου 2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ