Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου:

Ώρες μαθημάτων
1η ώρα: 08.15-09.00
2η ώρα: 09.05-09.50
3η ώρα: 10.00-10.45
4η ώρα: 10.55-11.35
5η ώρα: 11.40-12.20
6η ώρα: 12.25-13.05
7η ώρα: 13.10-13.45
8η ώρα: 13.50-14.20
9η ώρα: 14.20-14.55