Πρώτος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «ανοικτής» ρομποτικής

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένους φορείς της χώρας, διοργανώνουν διαγωνισμό ρομποτικής (Open Robotics) για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ).

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Οριστική υποβολή πρότασης έως 30/11/2018
 • Επιλογή προτάσεων για υλοποίηση έως 15/12/2018
 •  Οριστική υποβολή υλοποιημένων έργων έως 27 Απριλίου 2019
 • Ανακοίνωση έργων που πρώτευσαν ανά κατηγορία 17/05/2019

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού διοργάνωσης:   https://robotics.ellak.gr/

Σχετικό αρχείο παρουσίασης:   Open-Robotics-Παρουσίαση

Πεδία δράσης:

 • αυτοματισμός
 • φωτισμός-ήχος
 • αισθητήρες περιβάλλοντος
 • έξυπνα αντικείμενα
 • διατάξεις έγκαιρης ειδοποίησης
 • αυτόνομα οχήματα
 • κατασκευές που φοριούνται (wareables)
 • εφαρμογές ψυχαγωγίας
 • εφαρμογές υγείας-ευεξίας
 • εξοπλισμός εργαστηρίων
 • έργα εκπαιδευτικών χρήσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • εφαρμογές ΙοΤ. (Internet of Things π.χ. Open source robotics, openrobothardware, κλπ)

Στην αναζήτηση διαδικτύου μπορείτε να βρείτε αρκετά παραδείγματα υλοποίησης τέτοιων ιδεών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Χρήση ανοιχτού υλικού υλισμικού (hardware). Τα σχέδια του υλικού και των τεχνικών σχεδιαγραμμάτων (ηλεκτρονικό – ηλεκτρολογικό – μηχανολογικό σχέδιο) θα πρέπει να ανέβουν στο github, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα αναπαραγάγει, για βελτίωση και περαιτέρω χρήση.
 2. Χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το λογισμικό θα πρέπει να ανέβει στο github, πλήρως τεκμηριωμένο, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τον βελτιώσει και επαναχρησιμοποιήσει.
 3. Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα πρέπει να συνταχθούν αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να αναπαραχθεί το έργο από ένα άλλο σχολείο και η παραγωγή ενός σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER Canvas.
 4. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί να διανέμεται με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα.
 5. Το εκπαιδευτικό υλικό και η τεκμηρίωση να διανέμεται με άδεια χρήσης CC-BY.
 6. Πριμοδοτείται το χαμηλό κόστος κατασκευής και η χρήση ευρέως διαθέσιμων (όχι δυσεύρετων) υλικών.
 7. Παρουσίαση και αιτιολόγηση της κατασκευής από τους μαθητές (μέσω βίντεο).
 8. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno, Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard,     Dwenguino  Thymio ή όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη.
 9. Φωτογραφικό υλικό και βίντεο με παρουσίαση του κώδικα και συνοπτικός σχολιασμός του από όλα τα μέλη της ομάδας, του κάθε βήματος υλοποίησης του έργου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...