Κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στη β΄ και γ΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας γνωστοποιεί ότι θα προκηρύξει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2021 – 2022. Η προκήρυξη θα γίνει σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄878).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο χώρο του σχολείου, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00.

                                                       Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

                                                                                    Για τη Β΄ Γυμνασίου:

                                                            α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη

β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής

Για τη Γ΄ Γυμνασίου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Ιστορία Μουσικής
ε. Μουσικό όργανο επιλογής

Για την Α΄ Λυκείου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Ιστορία Μουσικής
ε. Μουσικό όργανο επιλογής

Για τη Β Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. τα υποχρεωτικό όργανο (Πιάνο)
ε. Ιστορία Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής

Για τη Γ Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. Μορφολογία
ε. Ιστορία Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής
Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:
α. γραπτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία)
β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής)
γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...