Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου. Το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας. Ιδρύθηκε το έτος 1993. Την περασμένη σχολική χρονιά 2020-2021 φοιτούσαν 204 μαθητές, 88 αγόρια και 116 κορίτσια. Επίσης υπηρετούσαν 46 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι 30 ανήκουν οργανικά στο σχολείο, οι 2 υπηρετούν με απόσπαση, οι 13 ήταν αναπληρωτές και 1 ωρομίσθιος.

Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα σύγχρονο σχολείο. Έχει εργαστήριο Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Αίθριο το οποίο έχει διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο γυμναστήριο, Αίθουσα Εκδηλώσεων, αίθουσα η οποία έχει διαμορφωθεί σε εστιατόριο, αίθουσα μπαντίνας, αίθουσα μαντολινάτας. Επίσης έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας, 20 αίθουσες ατομικών οργάνων. Έχει ένα ευρύχωρο προαύλιο στο οποίο υπάρχει γήπεδο βόλευ και μπάσκετ.

Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα πολυσυλλεκτικό σχολείο. Προσελκύει μαθητές από την πόλη της Λευκάδας, αλλά και από τις γύρω περιοχές. Συγκεκριμένα 38 μαθητές μετακινούνται με μεταφορικό μέσο εντός του νομού ποσοστό, 20 μαθητές μετακινούνται με μεταφορικό μέσον εκτός νομού, στον εγγύς νομό Αιτωλοακαρνανίας, ποσοστό και οι υπόλοιποι 146 μαθητές μένουν στην πόλη της Λευκάδας. Λειτουργούν από 2 τμήματα σε κάθε τάξη ενώ στη Β΄ και Γ΄Λυκείου, λειτουργεί από ένα τμήμα σε κάθε ομάδα προσανατολισμού.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η υψηλή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβάλλει στην καλή μαθησιακή λειτουργία.
Οι πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών.
Οι πολύ καλές σχέσεις μεταξύ καθηγητών- μαθητών.
Η εξωστρέφεια που έχει το σχολείο με τη δημιουργία εκδηλώσεων εντός και εκτός σχολείου. Με την υλοποίηση
προγραμμάτων. Με τη συμμετοχή σε φεστιβάλ και συναντήσεις μουσικών σχολείων και άλλων φορέων.

Σημεία προς βελτίωση

Σχέση σχολείου με το σύλλογο γονέων
Χρήση των Τ.Π.Ε. εκ μέρους αρκετών εκπαιδευτικών. Συνεχής επιμόρφωση για την ανάπτυξη του γνωστικού
επιπέδου αλλά και περαιτέρω βελτίωσης.
Έγκαιρη στελέχωση του σχολείου, ιδίως στους εκπαιδευτικούς των μουσικών οργάνων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας κοινά αποδεκτό και διάθεση συνεργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται καλύτερος συντονισμός.
Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου του σχολείου με οπτική ίνα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικό σημείο η εκ μέρους πολλών συναδέλφων διάθεση και επιμόρφωσης , ιδιαίτερα σε θέματα Τ.Π.Ε.

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται οριοθέτηση στόχων και επιλογών