Προκυρήξεις-Δημοσιεύσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στη β΄ και γ΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας γνωστοποιεί ότι θα προκηρύξει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2021 –...

Δημοσίευση συμφωνητικού σχολικής εκδρομής, Οκτωβρίου 2019

Σχετικά έγγραφα: Ιδιωτικό συμφωνητικό σελίδα 1: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1 ΑΠΟ 2 Ιδιωτικό συμφωνητικό σελίδα 2: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2 ΑΠΟ 2 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ