Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

 Το εξαιρετικό ποσοστό μαθητών του σχολείου μας σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό και οι διακρίσεις τους σε πολλαπλά επίπεδα, αποτελούν δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Από το 1993 που ιδρύθηκε το σχολείο μας, συλλογικός στόχος είναι η ανάδειξή του σε «Κύτταρο Γνώσης και Πολιτισμού» και σε βασικό πυλώνα δημιουργίας και πρωτοπορίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 στεγάζεται σε νέο κτίριο, φιλόξενο και λειτουργικό. Φιλοδοξία μας, να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη,  ώστε το αγαθό της καλλιτεχνικής παιδείας να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο στην μετέπειτα πορεία των μαθητών μας.

Δομή του Μουσικού Σχολείου:

 • Στο σχολείο μας  διδάσκονται όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Οι μαθητές μας συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και στις Πανελλαδικές εξετάσεις σημειώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
 • Λειτουργούν 12 Τμήματα, δύο για κάθε τάξη Γυμνασίου και  Λυκείου. Για το μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές κάθε τάξης, χωρίζονται σε δύο επίπεδα. Γίνεται χωρισμός των τάξεων για τα Γαλλικά-Γερμανικά και για τις κατευθύνσεις του Λυκείου επίσης.
 • Τα μαθήματα Μουσικής είναι ενταγμένα στο ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς να αποτελούν ξεχωριστό κύκλο και είναι ομαδικά και ατομικά.
 • Διδάσκονται τα Ειδικά Μουσικά Μαθήματα  (Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων) για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε διάφορα Μουσικά Σύνολα και δίνουν συναυλίες εντός και εκτός Λευκάδας κάθε χρόνο.

Παροχές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας:

 • Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου μεταφέρονται δωρεάν (λεωφορεία , ταξί), εφ’ όσον κατοικούν εκτός του αστικού κύκλου.
 • Παρέχεται δωρεάν μεσημεριανό γεύμα σε όλους τους μαθητές, από τις 13.15 έως την λήξη του ωρολογίου προγράμματος.
 • Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή η παραχώρηση μουσικών οργάνων στους μαθητές για διευκόλυνση στην μελέτη τους (κατόπιν δήλωσης του κηδεμόνα και με προσωπική ευθύνη).
 • Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πλήθος μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μέσω των Μουσικών Συνόλων (εντός σχολικού ωρολογίου προγράμματος με υποχρεωτική συμμετοχή) και των Μουσικών Ομάδων και Σχολικών Προγραμμάτων (εκτός ωρών διδασκαλίας-προαιρετικής συμμετοχής). Λειτουργούν επίσης, ομάδες μαθητών που ασχολούνται με τον κινηματογράφο και την φωτογραφία και ομάδες επιστημονικής έρευνας (εκτός σχολικού προγράμματος).
 • Δίδεται βαρύτητα στην διοργάνωση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικών παραστάσεων εντός Σχολείου, αλλά και στις δυνατότητες παρακολούθησης συναυλιών φορέων αναγνωρισμένου κύρους κατά την διάρκεια εκδρομών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Πλεονεκτήματα της φοίτησης στο Μουσικό Σχολείο:

 • Πληρέστερη πνευματική και αισθητική ανάπτυξη και ολοκλήρωση μέσω της ενασχόλησης με δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας με συμμαθητές από μικρότερες και μεγαλύτερες τάξεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Προσωπική ικανοποίηση και αυτογνωσία μέσω της παρουσίασης της πνευματικής εργασίας στο κοινό.
 • Δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και γνώσης, σε ένα εκτενές περιβάλλον καλλιτεχνικού δυναμικού.
 • Απόκτηση πρόσθετων εφοδίων για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Για να φοιτήσετε στο Σχολείο μας:

 • Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής (εξετάσεις) από το Δημοτικό στο Μουσικό Γυμνάσιο, υποβάλλονται κάθε χρόνο τον Μάιο. Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση στο Σχολείο ή να την αποστείλουν μέσω fax (26450 21625).
 • Η επιλογή των μαθητών που θα εγγραφούν στο σχολείο μας γίνεται από ειδική επιτροπή σε ημερομηνία που ανακοινώνεται έγκαιρα. Η σχετική εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 • Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση μουσικής. Κυριότερο κριτήριο είναι να αναδειχθεί η εσωτερική κλίση των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για τον μουσικό κόσμο. Ωστόσο, εάν ήδη γνωρίζουν καλά κάποιο μουσικό όργανο, μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν και σε αυτό.
 • Προβλέπεται η εγγραφή μαθητών στις τάξεις Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων σε όλα τα μουσικά μαθήματα, στο επίπεδο της διδαχθείσας ύλης των προηγουμένων τάξεων του Μουσικού Σχολείου.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση στα τηλέφωνα: 26450 22525, 26450 21625 ή ηλεκτρονικά: mail@gym-mous-lefkad.lef.sch.gr