ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - COMENIUS

2009-2011

Ομάδα Προγράμματος
 

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Καρβελάς Αθανάσιος
Συμμετέχοντες Μαθητές:

Υλικό

    

     Το Γερμανικό Σχολείο στη Λευκάδα

    

     Το μουσικό Σχολείο στη Γερμανία

 

        Τα αποτελέσματα του προγράμματος και διαθέσιμα προϊόντα έχουν αναρτηθεί στον Ευρωπαϊκό Θησαυρό Γνώσεων και στην ιστοσελίδα:

http://est.iky.gr:8068/search.php

 

Φωτογραφικό Υλικό από Δραστηριότητες του Προγράμματος
Επίσκεψη Γερμανικού Σχολείου στη Λευκάδα
     
Επίσκεψη Μουσικού Σχολείου στην Γερμανία
     
     
Πατήστε σε κάθε μικρογραφία για να εμφανιστεί η φωτογραφία σε πλήρες μέγεθος.